Monday, February 8, 2010

斋走

整个下午...只有陪走...
什么都买不到...看不上也好累...
...帮jun拿一包东西...
都拿到手酸了...难道我老了...
陪jun的妈咪去一间店试衣...
看着jun很闲...就偷拍她...zoom in~~
结果还是忍不住笑了...看她样子...
babi jun(某人爱这样称呼的)
结果手震拍不清...
哈哈...“隔壁那个”比较上镜

yer...看着你啊~~lim pui keun~~
hahahahaha
真的很可怕下~~你这次惨了...一直叫我写blog...
以后把你丑丑的照片post上来...
wakaka...
这张也很好笑...完全挡住她妈咪的样子...
stupid dumdum...
这张拍到我头发仿佛好长噢...
事实是衣服的线...
现在头发很难长也越来越少了...
好难过...恐怕以后要光顾什么云南生发了

No comments:

Post a Comment